Skip to content

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ แอปพลิเคชัน Nayhoi

ปรับปรุงล่าสุด 12 พฤษภาคม 2565

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?

เราได้รับและเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณในรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน Nayhoi ดังนี้

ข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยตรง

• ข้อมูลโปรไฟล์จาก Facebook, Google และ Line เช่น วันที่ ชื่อผู้ใช้ เพศ ภาพโปรไฟล์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ และประเทศ

• ข้อมูลของสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ เอ็กโซติกเพ็ท เช่น ชื่อ เบอร์หู รูปภาพ ประวัติการฉีดวัคซีน ยาถ่ายพยาธิ ประวัติการรักษา ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ของสัตว์ ชนิด สายพันธ์ น้ำหนัก 

 ข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการใช้ Nayhoi ของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บจากคุณ

• ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน เช่น ระบบปฏิบัตการ ชื่อรุ่น โมเดล ยี่ห้อ ฟอร์มแฟคเตอร์ ที่อยู่ IP การโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ข้องผู้ใช้ ข้อมูลการวินิจฉัย ข้อมูลอุปกรณ์และบัญชีที่ใช้ระบุตัวตน

• ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นที่คุณใช้สำหรับติดตั้ง Nayhoi เช่น Play Store, App Store, Galaxy Store

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร?

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

• เพื่อระบุและยืนยันตัวตนของคุณ เพื่อที่คุณสามารถใช้งาน Nayhoi ได้

• เพื่อจัดเตรียม Nayhoi สำหรับคุณ ซึ่งรวมถึงอนุญาตให้คุณโต้ตอบและเชื่อมต่อกับเนื้อหาของ Nayhoi และเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่น ๆ

• ตอบสนองต่อคำขอ คำถาม และคำสั่งที่ทำผ่านและเกี่ยวกับ Nayhoi

• เพื่อนำเสนอโฆษณาที่มีการปรับตามความเหมาะสม เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ ตลาดการซื้อขาย สำหรับสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ เอ็กโซติกเพ็ท

• เพื่อให้โปรโมชันและข้อเสนอโดยวิธีการสื่อสารการตลาดทางตรงเฉพาะเมื่อคุณได้ให้ความยินยอมที่แยกต่างหากแก่เราแล้ว

• เรารวบรวมที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ซึ่งอาจใช้ในการประมาณตำแหน่งทั่วไปของอุปกรณ์

• เรารวบรวมข้อมูลการโต้ตอบของผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้และข้อมูลการโต้ตอบ รวมถึงการเปิดใช้แอปฯ การแตะและการดูวิดีโอ เพื่อวิเคราะห์และใช้ในการโฆษณา

• เรารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของแอปฯ และ SDK รวมถึงบันทึกข้อขัดข้อง เวลาเปิดแอปฯ อัตราการแฮงค์ และการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

• เรารวบรวม รหัสโฆษณาของ Android รหัสชุดแอปฯ และตัวระบุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ (ถ้ามี)

• เพื่อดำเนินการ ประเมิน และปรับปรุงธุรกิจของเรา (รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การขยายและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราซึ่งรวมถึง Nayhoi การจัดการในเรื่องการสื่อสารของเรา การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ บริการ และฐานลูกค้าและ Nayhoi ทำวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ และหน้าที่ภายในอื่น ๆ)

• เพื่อให้การคุ้มครอง ระบุ และป้องกันการหลอกลวง และการกระทำที่เป็นอาชญากรรมอื่น ๆ การร้องเรียน และความรับผิดอื่น ๆ 

• เพื่อปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและนโยบายของเรา รวมถึงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงและเงื่อนไขของ Nayhoi

เราใช้และผสมผสานข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณจาก Nayhoi บริการหรือคุณลักษณะของบุคคลที่สามที่คุณใช้ อุปกรณ์ของคุณ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น เมื่อคุณเชื่อมโยง Nayhoi เข้ากับการใช้งานของบุคคลที่สาม และผสมผสานข้อมูลที่ได้รับจากข้อมูลที่รวบรวมผ่าน Nayhoi ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณบนเว็บไซต์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นระยะเวลาหนึ่งและจากหลายเว็บไซต์ อุปกรณ์ แอปฯ คุณสมบัติและบริการออนไลน์อื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

เราเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อใคร

เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณภายในธุรกิจของเราและต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้ แต่เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นเท่านั้น

•บริษัทในเครือ: บริษัทอื่น ๆ ในเครือกลุ่มบริษัท AVESTA ที่เราควบคุมหรือเป็นเจ้าของ

•พันธมิตรทางธุรกิจ: พันธมิตรที่เราทำงานร่วมกันเพื่อจัดหา Nayhoi ให้กับคุณ เช่น แอปฯ ของบุคคลที่สามที่คุณอาจเลือกเชื่อมต่อกับ Nayhoi พันธมิตรทางธุรกิจเหล่านี้จะเป็นผู้ควบคุมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

•ผู้ให้บริการ: บริษัทที่ได้ผ่านการคัดเลือกที่ให้บริการสำหรับเราหรือในนามของเรา เช่น ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่เก็บรักษาข้อมูลในนามของเรา ผู้ให้บริการเหล่านี้มีพันธกรณีในการปกป้องข้อมูลของคุณเช่นเดียวกัน
ฝ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามความจำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูล Nayhoi ตัวอย่างเช่น มีความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งศาลจากหน่วยงานภาครัฐในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ หน่วยงานเหล่านี้ยังสามารถขอข้อมูลของคุณจากเราเพื่อจุดประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย ความมั่นคงของชาติ การต่อต้านการก่อการร้าย หรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

• ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุระกรรมของบริษัท: เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการหรือการโอน การเข้าซื้อหรือการขาย หรือในกรณีที่มีการล้มละลาย 

• ฝ่ายอื่น ๆ ที่ได้รับความยินยอมจากคุณหรือตามคำสั่งของคุณ: นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณต่อบุคคลที่สามหากคุณให้ความยินยอมแยกต่างหากหรือขอให้มีการเปิดเผขข้อมูลดังกล่าว