Skip to content
Home » test

test

Add Animals : เพิ่มสัตว์

นายฮ้อยจะช่วยบันทึกข้อมูลสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ เอ็กโซติกเพ็ท ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ สีขนหรือสีผิวหนัง เพศ ชนิดของสัตว์ และสายพันธุ์ เพื่อช่วยคุณจดจำรายละเอียดและยังสามารถอัปโหลดรูปเพื่อให้นายฮ้อยเป็นแหล่งจัดเก็บรูปภาพของสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย

Adjust Widgets : ปรับแต่งวิดเจ็ต

จัดการการแสดงผลเมนูหรือรายการวัคซีนและยา เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูลสัตว์ด้วยการปรับแต่งวิดเจ็ต

Growth : บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต

บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนัก ความยาว สถานะภาพและอาการของสัตว์ พร้อมทั้งคำนวณค่าเฉลี่ยน้ำหนัก และความยาวของสัตว์

Vaccine & Medicine : วัคซีน & การรักษา

นายฮ้อยเปรียบเสมือนสมุดพกประจำตัวสัตว์ สามารถบันทึกข้อมูลการรับวัคซีนและการรักษา และยังสามารถสร้างแจ้งเตือนสำหรับการฉีดวัคซีนหรือนัดหมายในครั้งถัดไป พร้อมทั้งเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับโรคและวัคซีนที่จำเป็นต่อสัตว์

Knowledge & Help : ความรู้และการช่วยเหลือ

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับรอยโรคและวัคซีนที่จำเป็นต่อสัตว์ ช่วยให้ผู้เลี้ยงรู้เท่าทันโรคและหาทางป้องกันได้ทันท่วงที

Add Animals
เพิ่มสัตว์

อ่านต่อ: test

Adjust Widgets
ปรับแต่งวิดเจ็ต

Growth
บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต

Vaccine & Medicine
วัคซีน & การรักษา

Knowledge & Help
ความรู้และการช่วยเหลือ

Adjust Widgets : ปรับแต่งวิดเจ็ต

นายฮ้อยมีวิดเจ็ดการบันทึกข้อมูลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ น้ำหนัก การฉีดวัคซีน การใช้ยา
อาการสัตว์ การผสมพันธุ์ คุณสามารถเพิ่ม/ซ่อน ปรับแต่งวิดเจ็ตของสัตว์ได้อย่างอิสระ

Vaccination & Treatment
วัคซีน & การรักษา

หมดปัญหาพลาดนัดกับสัตวแพทย์หรือลืมฉีดวัคซีน
นายฮ้อยมาพร้อมกับฟีเจอร์บันทึกวัคซีนและเปิดคอร์ส พร้อมส่งแจ้งเตือนก่อนฉีดวัคซีนรอบถัดไป